Skip to main content
۱,۸۱۶ بازدید

  • یا ابا صالح مهدی  ادرکنی/یک صلوات برای سلامتی و تعجیل در ظهور امام زمان بفرست
  • ™متینا... (ماه محرم تسلیت )
  • یک صلوات برای سلامتی و تعجیل در ظهور امام زمان( عج) بفرست
  • یا اللّه-ای خدا
  • یک صلوات برای شهدا گمنام بفرست
  • آبشار

دانشمند-خاطره زن بدحجاب- دین اسلام به مردا اجازه داده 4 زن بگیرند

چرا قران و دین اسلام اجازه نداده یک زن در آن واحد دو شوهر کند؟ اما مردان می توانند 4 زن بگیرند زن دائم و موقت و صیغه ماشاء الله؟!
این ویدیو به وسیله من ساخته نشده... منبع اپاراته..ادرسش روی ویدیو درج شده است..