در حال بارگذاری ویدیو ...

دکمه همه کاره

دلتوس
دلتوس

میدونید یکی از بزرگترین و موثرترین تاثیراتی که استیو جابز در عرصه آی تی در دنیا گذاشت چی هست؟
https://www.deltous.com/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

دکمه همه کاره

۰ لایک
۰ نظر

میدونید یکی از بزرگترین و موثرترین تاثیراتی که استیو جابز در عرصه آی تی در دنیا گذاشت چی هست؟
https://www.deltous.com/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84/

علم و فن آوری