Skip to main content
۴۳ بازدید

معرق چوب

دبستانی ها
دبستانی ها
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

معرق به معنای نوعی از چیدمانِ تکه های ریز چوب در کنار یکدیگر است که زیبایی خاصی دارد. تکه های ریز چوب های رنگارنگ طبیعی در کنار یکدیگر مانند یک نقاشی هستند که به جای قلم مو و رنگ و کاغذ از اره و چوب برای آفرینش آنها استفاده شده است.