در حال بارگذاری ویدیو ...

اجرای جدید فوق العاده زیبای استاد فرج علیپور، شیرین سوزه

عباس
عباس

ا شیرین سوزه اسیر دردم
آوارم نکو و حرف مردم
دردت و جونم هزار بارم بو
ای دنیا بی تو ژر مارم بو
سوزه جونم سوزه شیرین
چوول و ره می میل و کی دیری
دوس دلسوزم قبلگا دینم
دنیا کل مچه تونه موینم
هر وقت موینم شوه تونه دیم
کمال اجارم کل مچن زمین
سوزه جونم سوزه شیرین
چوول و ره می میل و کی دیری
ا شیرین سوزه اسیر دردم
آوارم نکو و حرف مردم
دردت و جونم هزار بارم بو
ای دنیا بی تو ژر مارم بو
سوزه جونم سوزه شیرین
چوول و ره می میل و کی دیری
دوس دلسوزم قبلگا دینم
دنیا کل مچه تونه موینم
هر وقت موینم شوه تونه دیم
کما اجارم کل مچن زمین
سوزه جونم سوزه شیرین
چوول و ره می میل و کی دیری

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

اجرای جدید فوق العاده زیبای استاد فرج علیپور، شیرین سوزه

۳ لایک
۰ نظر

ا شیرین سوزه اسیر دردم
آوارم نکو و حرف مردم
دردت و جونم هزار بارم بو
ای دنیا بی تو ژر مارم بو
سوزه جونم سوزه شیرین
چوول و ره می میل و کی دیری
دوس دلسوزم قبلگا دینم
دنیا کل مچه تونه موینم
هر وقت موینم شوه تونه دیم
کمال اجارم کل مچن زمین
سوزه جونم سوزه شیرین
چوول و ره می میل و کی دیری
ا شیرین سوزه اسیر دردم
آوارم نکو و حرف مردم
دردت و جونم هزار بارم بو
ای دنیا بی تو ژر مارم بو
سوزه جونم سوزه شیرین
چوول و ره می میل و کی دیری
دوس دلسوزم قبلگا دینم
دنیا کل مچه تونه موینم
هر وقت موینم شوه تونه دیم
کما اجارم کل مچن زمین
سوزه جونم سوزه شیرین
چوول و ره می میل و کی دیری

موسیقی و هنر