Skip to main content
زولا
۵۹ بازدید

تاخیر پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در ماههای اسفند، فروردین و اردیبهشت

داریوش
داریوش
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

تصمیمات مهم ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از کسب و کارها و مردم در دوره مبارزه با کرونا
تاخیر پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در ماههای اسفند، فروردین و اردیبهشت و پرداخت تدریجی آن در سال 99