در حال بارگذاری ویدیو ...

مستند | جنگ سایبری - قسمت اول

مرکز آفرینش های هنری فاطر
کانال تایید شده مرکز آفرینش های هنری فاطر

بازار ابزار جاسوسی به شدت در حال رشد است. چنانچه قانون مشخصی بر این بازار و ابزار نظارتی وجود نداشته باشد، هیچ کس در امان نخواهد بود. شاید قربانی بعدی من و شما باشیم...
-----------------------------------------
دولت برای نظارت بر فعالیت های جنایتکاران از ابزارهای جاسوسی استفاده می کند.
این یعنی نظارت بر کارهای افرادی که یا به شکستن قانون فکر می کنند یا قانون را شکستند.
همچنین دولت های سرکوبگر از آن برای جاسوسی از دشمنانشان استفاده می کنند.
دولت یک ماشین استراق سمق است.
روزنامه نگاران و مخالفان همگی مورد هدف قرار دارند.
هر زمان که بر علیه دولت حرف بزنید تروریست هستی.
بازار سلاح های سایبری برای کسب سود زندگی مردم را به خطر می اندازد.
ما قانون مشخصی برای شفافیت و مسئول پذیری نداریم.
آیا مزدوران سایبری مقصر هستند؟
- جنگ سایبری
من به دیدن شخصی می روم که به اعتقاد خودش از جانب مزدوران سایبری مورد جاسوسی قرار گرفته است. مسی مکنن خبرنگار ای ست یک شبکه خبری در اتیوپی. مسی و تیمش در یک دفتر بظاهر ساده بر کشوری با جمعیت ۹۹ میلیون نفر تاثیر می گذارند.
نظرت درباره بازگشت آتو مولا گدام به اتیوپی چیه ؟
برای من توضیح بده که ای ست چیست؟ ای ست یک سازمان رسانه‌ای مستقل است. توسط مردم اتیوپی احداث شده است. خبرنگارانی که به خاطر شرایط اتیوپی از این کشور فرار کردند. ما برای مردم اتیوپی کار می کنیم. صدای مردم بی صدا هستیم. ما برای مخالفان یک بستر ایمن ایجاد کردیم یعنی همه شما خبرنگاران فراری هستید؟ بله همه. در طول ۱۰ سال گذشته بیش از صد خبرنگار فرار کردند اما چرا دولت دنبال خبرنگاران است. رسانه، دشمن شماره یکشان است. در اتیوپی رسانه آزاد نداریم. افرادی که در رسانه آزاد کار می کنند، مخالفان دولت به حساب می آیند و وقتی بر علیه دولت حرف بزنی، حتماً تروریست هستی!

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

مستند | جنگ سایبری - قسمت اول

۰ لایک
۰ نظر

بازار ابزار جاسوسی به شدت در حال رشد است. چنانچه قانون مشخصی بر این بازار و ابزار نظارتی وجود نداشته باشد، هیچ کس در امان نخواهد بود. شاید قربانی بعدی من و شما باشیم...
-----------------------------------------
دولت برای نظارت بر فعالیت های جنایتکاران از ابزارهای جاسوسی استفاده می کند.
این یعنی نظارت بر کارهای افرادی که یا به شکستن قانون فکر می کنند یا قانون را شکستند.
همچنین دولت های سرکوبگر از آن برای جاسوسی از دشمنانشان استفاده می کنند.
دولت یک ماشین استراق سمق است.
روزنامه نگاران و مخالفان همگی مورد هدف قرار دارند.
هر زمان که بر علیه دولت حرف بزنید تروریست هستی.
بازار سلاح های سایبری برای کسب سود زندگی مردم را به خطر می اندازد.
ما قانون مشخصی برای شفافیت و مسئول پذیری نداریم.
آیا مزدوران سایبری مقصر هستند؟
- جنگ سایبری
من به دیدن شخصی می روم که به اعتقاد خودش از جانب مزدوران سایبری مورد جاسوسی قرار گرفته است. مسی مکنن خبرنگار ای ست یک شبکه خبری در اتیوپی. مسی و تیمش در یک دفتر بظاهر ساده بر کشوری با جمعیت ۹۹ میلیون نفر تاثیر می گذارند.
نظرت درباره بازگشت آتو مولا گدام به اتیوپی چیه ؟
برای من توضیح بده که ای ست چیست؟ ای ست یک سازمان رسانه‌ای مستقل است. توسط مردم اتیوپی احداث شده است. خبرنگارانی که به خاطر شرایط اتیوپی از این کشور فرار کردند. ما برای مردم اتیوپی کار می کنیم. صدای مردم بی صدا هستیم. ما برای مخالفان یک بستر ایمن ایجاد کردیم یعنی همه شما خبرنگاران فراری هستید؟ بله همه. در طول ۱۰ سال گذشته بیش از صد خبرنگار فرار کردند اما چرا دولت دنبال خبرنگاران است. رسانه، دشمن شماره یکشان است. در اتیوپی رسانه آزاد نداریم. افرادی که در رسانه آزاد کار می کنند، مخالفان دولت به حساب می آیند و وقتی بر علیه دولت حرف بزنی، حتماً تروریست هستی!

آموزش