Skip to main content
۳,۱۴۸ بازدید

  • شبکه اینترنتی سیمرغ
  • آرمان

نخستین نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری

شبکه اینترنتی سیمرغ
شبکه اینترنتی سیمرغ
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۶

شبکه اینترنتی سیمرغ در قسمت اول از فصل یک خود سفری به استان خوزستان داشته و نمایشگاه فرصت های شغلی و سرمایه گذاری این استان را از دریچه دوربین خود به مردم ایران نشان داده است
با ما در برنامه سیمرغ همراه باشید