در حال بارگذاری ویدیو ...

رابطه بین گل ها و زنبورها

۱۵۴ بازدید
عسل آهوتا
عسل آهوتا

رابطه بین گل ها و زنبورها دارای همزیستی پیچیده و سودمندی با یکدیگر است. در یک رابطه همزیستی بین زنبورها و گل ها، هر دو گروه از این رابطه سود میبرند. نه تنها زنبورها و گل ها، بلکه هر کس دیگری از رابطه آنها منفعت کسب میکند.
منبع : https://ahoota.com/the-relationship-between-flowers-and-bees/

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال