در حال بارگذاری ویدیو ...

فیلم لو رفته از اتاق های عملیاتی آمریکا که افرادی مثل مسیح علینژاد و دار و دسته اوباشش را سازماندهی می کنند!

پایگاه خبری نیک رو
کانال تایید شده پایگاه خبری نیک رو

فیلم لو رفته از اتاق های عملیاتی آمریکا که افرادی مثل مسیح علینژاد و دار و دسته اوباشش را سازماندهی می کنند!
: پایگاه خبری نیک رو : https://www.nikru.ir/economy
لو رفتن جلسه مخفی یکی از سازمان های اروپایی و آمریکایی در روسیه؛ وارد مراکز رأی گیری شوید و درگیری ایجاد کنید؛ کاری کنید شما را از آن جا اخراج کنند تا بتوانیم با استفاده از آن جریان سازی رسانه ای انجام دهیم!

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال