Skip to main content
بلک میرور
۵۵ بازدید

  • گل یخی❄
  • ᶤ ᵖᵘʳᵖˡᵉ ᵇᵗѕ∞ ᶰ ᵃ ᶻ ᶤ
  • Nell•

•Go•

MADARA
MADARA
منتشر شده در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۷

⚠️ اَز پَسِ این شیبِ لَعنَتی بَر میآم یِهـ روز • • •
⚠️ 1 سآلِهـ شُدِهـ هـَر شنبهـ هـام یه جور • • •

☠️فِکری کِهـ جُدآ اَز روزمَرِّگی نیست . . .
☠️$توم$ چیزی جُز •خَستِگی• نی . . .گزارش تخلف