Skip to main content
زولا
۴۳ بازدید

فرق جاهل قاصر و مقصر در نگرفتن روزه

کتاب الله و عترتی- شبکه ولایت - آتش به اختیار
کتاب الله و عترتی- شبکه ولایت - آتش به اختیار
منتشر شده در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۹۸