Skip to main content
بلک میرور
۸۹ بازدید

کوچینگ چه چیزی نیست ؟

خانه تاب آوری
خانه تاب آوری
منتشر شده در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۹۸

کوچینگ به روایت خانم دکتر مرضیه نزاکت الحسینی