در حال بارگذاری ویدیو ...

تحلیل تیرهای تحت خمش- بارگذاری محوری، آموزش مقاومت مصالح 1– آکادمی نیک درس

آکادمی نیک درس
کانال تایید شده آکادمی نیک درس

بیش از 26 ساعت آموزش مقاومت مصالح 1 با کیفیت بالا، حجم کم و هزینه پایین در آکادمی نیک درس در اختیار مخاطبین قرار دارد..
آموزش مقاومت مصالح 1، درسی است که به تحلیل و طراحی سازه ها، اتصالات، رفتار مکانیکی مواد مهندسی تحت تنش، برش، پیچش و خمش می پردازد، لذا موفقیت در سایر مباحث و دروس مهندسی (خصوصاً مهندسی مکانیک)، نیازمند درک عمیق در این آموزش می باشد.
تیرها یکی از مهم‌ترین عضو های مهندسی به شمار می‌رود و به عضو‌هایی منشوری اطلاق می‌شود که نسبت طول آن به ابعاد مقطع عرضی آن قابل توجه باشد. تیرها به طور معمول در سازه‌های مهندسی بارهای عرضی گوناگونی را متحمل می‌شوند که این بارها باعث ایجاد خمش در قسمت‌های مختلف تیر می‌گردد. یکی از مهم‌ترین وظایف ما در طراحی تیرهای منشوری این است که بدانیم کدام مقطع عرضی از تیر، تحت چه میزان خمش و بارگذاری عرضی قرار می‌گیرد لذا با کمک روابط تعادل و استفاده از انتگرال‌گیری یا توابع تکین نیاز است معادلات مربوط به بارگذاری های عرضی و خمش در تمامی مقاطع عرضی تیر بدست آید؛تا با کمک ان نقاط بحرانی در تیر که بیشترین میزان تنش خمشی را تحمل می‌کنند شناسایی و در صورت نیاز مستحکم شوند. باید توجه داشت که وجود تغییرات نگهانی در مقطع عرضی تیر ها باعث به وجود امدن تمرکز تنش شده و نقاط در محل این تغییر شکل‌ها گویی تنش چندین برابری را تحمل می‌کنند؛ که باید در محاسبات تنش مورد توجه قرارگیرد.
--------------------
جهت تهیه کامل آموزش می‌توانید از لینک زیر اقدام نمائید.
https://nikdars.com/edu/mlasom01-00036-strength-of-materials-1/?playlist=07d9db8&video=6a9a689
در صورت تمایل به تدریس در آکادمی نیک درس، مهارت‌های خود را در فرم همکاری با ما در وب سایت آکادمی نیک درس وارد نمائید.
https://NikDars.com

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

تحلیل تیرهای تحت خمش- بارگذاری محوری، آموزش مقاومت مصالح 1– آکادمی نیک درس

۰ لایک
۰ نظر

بیش از 26 ساعت آموزش مقاومت مصالح 1 با کیفیت بالا، حجم کم و هزینه پایین در آکادمی نیک درس در اختیار مخاطبین قرار دارد..
آموزش مقاومت مصالح 1، درسی است که به تحلیل و طراحی سازه ها، اتصالات، رفتار مکانیکی مواد مهندسی تحت تنش، برش، پیچش و خمش می پردازد، لذا موفقیت در سایر مباحث و دروس مهندسی (خصوصاً مهندسی مکانیک)، نیازمند درک عمیق در این آموزش می باشد.
تیرها یکی از مهم‌ترین عضو های مهندسی به شمار می‌رود و به عضو‌هایی منشوری اطلاق می‌شود که نسبت طول آن به ابعاد مقطع عرضی آن قابل توجه باشد. تیرها به طور معمول در سازه‌های مهندسی بارهای عرضی گوناگونی را متحمل می‌شوند که این بارها باعث ایجاد خمش در قسمت‌های مختلف تیر می‌گردد. یکی از مهم‌ترین وظایف ما در طراحی تیرهای منشوری این است که بدانیم کدام مقطع عرضی از تیر، تحت چه میزان خمش و بارگذاری عرضی قرار می‌گیرد لذا با کمک روابط تعادل و استفاده از انتگرال‌گیری یا توابع تکین نیاز است معادلات مربوط به بارگذاری های عرضی و خمش در تمامی مقاطع عرضی تیر بدست آید؛تا با کمک ان نقاط بحرانی در تیر که بیشترین میزان تنش خمشی را تحمل می‌کنند شناسایی و در صورت نیاز مستحکم شوند. باید توجه داشت که وجود تغییرات نگهانی در مقطع عرضی تیر ها باعث به وجود امدن تمرکز تنش شده و نقاط در محل این تغییر شکل‌ها گویی تنش چندین برابری را تحمل می‌کنند؛ که باید در محاسبات تنش مورد توجه قرارگیرد.
--------------------
جهت تهیه کامل آموزش می‌توانید از لینک زیر اقدام نمائید.
https://nikdars.com/edu/mlasom01-00036-strength-of-materials-1/?playlist=07d9db8&video=6a9a689
در صورت تمایل به تدریس در آکادمی نیک درس، مهارت‌های خود را در فرم همکاری با ما در وب سایت آکادمی نیک درس وارد نمائید.
https://NikDars.com

آموزش