Skip to main content
استعلام خلافی خودرو
۵۲ بازدید

نقش ما در شکست عاطفی

Setareh
Setareh
منتشر شده در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۷

با پذیرش نقش خود در شکست عاطفی از حجم درد و رنج آن کاسته می شود