Skip to main content
۶۶ بازدید

نقش ما در شکست عاطفی

Setareh
Setareh
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

با پذیرش نقش خود در شکست عاطفی از حجم درد و رنج آن کاسته می شود