Skip to main content
۵,۵۵۱ بازدید

شعور آب 2 - شاهین فرهنگ (روانشناس)

jahane hastii
jahane hastii
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰

نمونه ای از پاسخ کائنات به افکار و رفتار ما از زبان دکتر فرهنگ