Skip to main content
زولا
۹ بازدید

تجهیز سریع میت در شرایط اضطراری

بخش استفتائات دفتر
بخش استفتائات دفتر
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

تجهیز سریع میت و آماده کردن شرعی آن برای دفن در شرایط اضطراری