در حال بارگذاری ویدیو ...

سریال دیرین‌دیرین قسمت پنجاهم : زباله‌دان تاریخ، سر گردنه، شهر ماضی

دیرین‌دیرین
کانال تایید شده دیرین‌دیرین

#زباله‌دان_تاریخ
ژانر تاریخی، ظلم و جور رواداری، ستمگری، مردم از این همه ظلم و ستم خسته شوی، قیام کنی و پادشاه را به زیر کشی!
همه قصه را در ژانر گفتم که!

#سر_گردنه
قرمزانی از سوپرمارکت خرید می‌کند. اما همه چیز خیلی گران است. پس تصمیم می‌گیرد کل مایحتاج زندگی‌اش را خودش در مزرعه بکارد. یک خانواده کلاغ هم تصمیم می‌گیرند دانه‌های مایحتاجی که او کاشته را بخورند! بقیه‌اش را خودتان در فیلیمو ببینید.

#شهر_ماضی
این بار وی برای تنبیه سه کله‌تهی حسابی هزینه می‌کند و یک شهر بازی می‌سازد‌. اسمس را هم می‌گذارد "شهر ماضی"! البته این شهر بازی کمی با آنچه ما در ذهن داریم متفاوت است. کله‌تهی هم با حضور در "شهرماضی" روز خوبی را برای "وی" رقم می‌زنند!

از شنبه بیست و پنج اردیبهشت در فیلیمو ببینید
filimo.com/m/bwe5y

نظرات
در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.