در حال بارگذاری ویدیو ...

1 خبر وحشتناک! ذهن شما ماشین کوانتوم است

Dani
Dani

اطلاعات موجود در این ویدیو : مقالات اخیر در مورد تاثیرات کوانتومی بر مغز، مغز انسان، اطلس مغز انسان یک عصب‌شناس برجسته ادعا می‌کند که توده‌ای متشکل از یک میلیون نورون که در حال بازی پنگ هستند، «احساس» هستند. معنی آن چیست؟ چرا به مغزی که در آزمایشگاه رشد کرده یاد دادند پنگ بازی کند؟ مطالعه خود سازماندهی بیولوژیکی در ریشه زندگی، هوش و آگاهی زمانی که راجر پنروز این ایده را مطرح کرد که، مغز انسان از اثرات کوانتومی در میکروتوبول‌ها استفاده می‌کند و اینکه منشاء آگاهی بود، بسیاری فکر کردند که این ایده کمی دیوانه‌کننده است. طبق یک مطالعه جدید، معلوم شد که پنروز واقعاً در مورد میکروتوبول ها درست می گفت. در کنار این ایده او یک عقیده دیگر را مطرح کرد که به مغز کوانتومی معروف شد و نشان می دهد که در ذهن انسان همه چیز ساخته می شود و یا ذهن وهوشیاری با اثرات کوانتومی به وجود می آید و یا کیهان ما که بر پایه افکتهای کوانتومی است با نگاه و فکر مشاهدهگر به وجود می آید. اینکه آیا علم به آزمون عمل خواهد کرد و ماهیت آگاهی را یکبار برای همیشه ثابت خواهد کرد یا نه، باید دید، در این میان، ارزش آن را دارد که همه احتمالات عجیبی را که در انتظار تحقیقات و مطالعات آینده است، در نظر بگیریم.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

1 خبر وحشتناک! ذهن شما ماشین کوانتوم است

۱ لایک
۰ نظر

اطلاعات موجود در این ویدیو : مقالات اخیر در مورد تاثیرات کوانتومی بر مغز، مغز انسان، اطلس مغز انسان یک عصب‌شناس برجسته ادعا می‌کند که توده‌ای متشکل از یک میلیون نورون که در حال بازی پنگ هستند، «احساس» هستند. معنی آن چیست؟ چرا به مغزی که در آزمایشگاه رشد کرده یاد دادند پنگ بازی کند؟ مطالعه خود سازماندهی بیولوژیکی در ریشه زندگی، هوش و آگاهی زمانی که راجر پنروز این ایده را مطرح کرد که، مغز انسان از اثرات کوانتومی در میکروتوبول‌ها استفاده می‌کند و اینکه منشاء آگاهی بود، بسیاری فکر کردند که این ایده کمی دیوانه‌کننده است. طبق یک مطالعه جدید، معلوم شد که پنروز واقعاً در مورد میکروتوبول ها درست می گفت. در کنار این ایده او یک عقیده دیگر را مطرح کرد که به مغز کوانتومی معروف شد و نشان می دهد که در ذهن انسان همه چیز ساخته می شود و یا ذهن وهوشیاری با اثرات کوانتومی به وجود می آید و یا کیهان ما که بر پایه افکتهای کوانتومی است با نگاه و فکر مشاهدهگر به وجود می آید. اینکه آیا علم به آزمون عمل خواهد کرد و ماهیت آگاهی را یکبار برای همیشه ثابت خواهد کرد یا نه، باید دید، در این میان، ارزش آن را دارد که همه احتمالات عجیبی را که در انتظار تحقیقات و مطالعات آینده است، در نظر بگیریم.

آموزش