در حال بارگذاری ویدیو ...

پایه گذاری اقتصاد لیبرال در دوران ننگین اکبر شاه

۰ نظر
گزارش تخلف
Akbarifarshid _ فرشید اکبری - farshid akbari
Akbarifarshid _ فرشید اکبری - farshid akbari

دیدن این فیلم به انقلابی‌ها برای تمرین بصیرت اقتصادی توصیه میشود!

می‌خواهید تبلور نگاه لیبرال‌ها به مردم را بدانید؟!

این بخشی از گفتگوی اقتصادی هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری اوست.

لاری جانی میگوید: من از طرفداران سرسخت سیاست تعدیل اقتصادی در برنامه توسعه هستم! و یارانه و خدمات بهداشتی و.. به مردم در جهت عدالت اجتماعی باعث کندشدن حرکت اقتصادی شده و مثل بستن وزنه به هواپیمای در حال صعود است!!!

هاشمی پاسخ میدهد که بالاخره باید حدی از عدالت اجتماعی را داشت و مثل اضافه بار مسافران این هواپیماست!!

فیلم را ببینید و بدانید فارغ از جناح‌های سیاسی، انقلابی و غربگرا، در اقتصاد این نگاه غالب سیاسیون و برنامه‌های توسعه و سیاست‌های اقتصادی است و ریشه نارضایتی‌های اقتصادی در دولت‌های مختلف از اینجا نشات می‌گیرد

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

پایه گذاری اقتصاد لیبرال در دوران ننگین اکبر شاه

۰ لایک
۰ نظر

دیدن این فیلم به انقلابی‌ها برای تمرین بصیرت اقتصادی توصیه میشود!

می‌خواهید تبلور نگاه لیبرال‌ها به مردم را بدانید؟!

این بخشی از گفتگوی اقتصادی هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری اوست.

لاری جانی میگوید: من از طرفداران سرسخت سیاست تعدیل اقتصادی در برنامه توسعه هستم! و یارانه و خدمات بهداشتی و.. به مردم در جهت عدالت اجتماعی باعث کندشدن حرکت اقتصادی شده و مثل بستن وزنه به هواپیمای در حال صعود است!!!

هاشمی پاسخ میدهد که بالاخره باید حدی از عدالت اجتماعی را داشت و مثل اضافه بار مسافران این هواپیماست!!

فیلم را ببینید و بدانید فارغ از جناح‌های سیاسی، انقلابی و غربگرا، در اقتصاد این نگاه غالب سیاسیون و برنامه‌های توسعه و سیاست‌های اقتصادی است و ریشه نارضایتی‌های اقتصادی در دولت‌های مختلف از اینجا نشات می‌گیرد