Skip to main content
تک بلیط
۵۵ بازدید

  • Ares-
  • ëĺìñä_èxø
  • BARAN■exo.we.are.one
  • بسته شد خواستی رد بزن
  • あぇぁAlexa

کسی هست ؟

همه بدن غیر از اونایی که ثابت کردن نیستن!
همه بدن غیر از اونایی که ثابت کردن نیستن!
منتشر شده در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

که بودنش بدتر از نبودنش باشه؟
کسی هست که با گریه بخوابه با گریه پاشه ؟
کسی هست شبا دلش بخواد بارون بگیره
کسی هست دلش بخواد هر روز بمیره؟
کسی هست میخوام حسش کنم تنهایی نبودم
کسی هست حس کنم آواره تو دنیا نبودم؟
من از گوشای خسته من از فریادهای سرد میگم
من از چشمای خیس از اشک از درد میگم...
کسی هست که بگه حل میشه فردا؟
بگه حل میشه مشکلها و دردا؟
یکی چیزی بگه امشب دیگه چیزی نمیگم!
منو آروم کنین امشب دیگه چیزی نمیگم!گزارش تخلف