Skip to main content
۳۷ بازدید

چگونه استعداد خود را کشف کنیم؟

سجاد زمانی - آموزش NLP
سجاد زمانی - آموزش NLP
منتشر شده در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

سجاد زمانی مدرس ان ال پی و کوچینگ فردی تکنیک های کشف توانایی و استعدادهای ذاتی و نحوه هدف گذاری را آموزش میدهد.
https://test.tehrannlp.com