Skip to main content
زولا
۱۴۶ بازدید

یک اتفاق بد اما...

وحید محولاتی (کارگردان)
وحید محولاتی (کارگردان)
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱

گفتگو با سمانه احسانی نیا هنرمندی که در این روزها به ما درس مقاومت و امید به زندگی می دهد روزهای خوب خواهد آمد در برنامه خونه به خونه