در حال بارگذاری ویدیو ...

گزارش خبری همایش همت والا مهر ماندگار خیریه یاران مهر اوجان بستان آباد از اخبار فارسی شبکه سهند آذربایجان شرقی

۰ نظر گزارش تخلف
خیریه یاران مهر اوجان بستان آباد
خیریه یاران مهر اوجان بستان آباد

کارت بانکی بنیاد :6104337769369388
وبسایت رسمی : www.yaraneojan.ir
کانال تلرامی :@yaranemehrebostanabad

(چکیده) گزارش همایش همت والا مهر ماندگار بنیاد خیریه یاران اوجان شهرستان بستان آباد.پخش از اخبار فارسی ساعت 19:30 شبکه استانی سهند آذربایجان شرقی

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

گزارش خبری همایش همت والا مهر ماندگار خیریه یاران مهر اوجان بستان آباد از اخبار فارسی شبکه سهند آذربایجان شرقی

۰ لایک
۰ نظر

کارت بانکی بنیاد :6104337769369388
وبسایت رسمی : www.yaraneojan.ir
کانال تلرامی :@yaranemehrebostanabad

(چکیده) گزارش همایش همت والا مهر ماندگار بنیاد خیریه یاران اوجان شهرستان بستان آباد.پخش از اخبار فارسی ساعت 19:30 شبکه استانی سهند آذربایجان شرقی

اخبار و سیاست