Skip to main content
۴۴ بازدید

باغ سنگی سیرجان

rentija
rentija
منتشر شده در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۸

تا به حال نام باغ سنگی شنیده اید؟ باغی که درختان آن به جای گل از سنگ روییده شده است!