در حال بارگذاری ویدیو ...

کشت گندم روی پشته دایمی_مشاوره ی اتساپ09130713048_سبزینه مارال

سبزینه مارال - تولید کودهای کشاورزی _ مشاوره واتساپ۰۹۱۳۸۵۱۱۹۹۷

1 - شیب زمین بیشتر از حد استاندارد نباشد تا سبب شستشو و فرسایش خاک نشود.
2 - بافت خاک، سبک و رمل و ماسه ای نباشد تا امکان نشت آب از جوی به فارو، میسر شود.
3 - خاک مزرعه، شور نباشد تا از تجمع شوری روی پشته، و لذا ایجاد مشکل برای بذر و گیاه، پرهیز گردد.
4 - حتما کشت قبلی، ریپر بیولوژیک، یا ریپر زنده، یا همان کلزا باشد تا بعد از اجرای پشته دایمی، نیازی به استفاده از ریپر و یا گاوآهن برای شل کردن خاک و برطرف کردن تراکم خاک نباشد.
5 - حتما در کشت قبلی، از ماله ی لیزری برای برطرف شدن امکان وقوع هرگونه غرقابی و ماندابی و آب ماندگی و آب خفتی در مزرعه، اطمینان حاصل شود.
6 - در صورتیکه مزرعه مورد نظر، در محل خط القعر اراضی همجوار باشد، بدین معنا که از نظر ارتفاع، از زمین های همسایه، پایین تر باشد، حتما در اصلاح زهکش و سیستم زهکشی مزرعه، تجدید نظر شود تا از بالا آمدن آب زیر زمینی و نشت آن به لایه های فوقانی خاک، پیشگیری بعمل آید.

نظرات
در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.
توضیحات

کشت گندم روی پشته دایمی_مشاوره ی اتساپ09130713048_سبزینه مارال

0 لایک
84 بازدید
0 کامنت

1 - شیب زمین بیشتر از حد استاندارد نباشد تا سبب شستشو و فرسایش خاک نشود.
2 - بافت خاک، سبک و رمل و ماسه ای نباشد تا امکان نشت آب از جوی به فارو، میسر شود.
3 - خاک مزرعه، شور نباشد تا از تجمع شوری روی پشته، و لذا ایجاد مشکل برای بذر و گیاه، پرهیز گردد.
4 - حتما کشت قبلی، ریپر بیولوژیک، یا ریپر زنده، یا همان کلزا باشد تا بعد از اجرای پشته دایمی، نیازی به استفاده از ریپر و یا گاوآهن برای شل کردن خاک و برطرف کردن تراکم خاک نباشد.
5 - حتما در کشت قبلی، از ماله ی لیزری برای برطرف شدن امکان وقوع هرگونه غرقابی و ماندابی و آب ماندگی و آب خفتی در مزرعه، اطمینان حاصل شود.
6 - در صورتیکه مزرعه مورد نظر، در محل خط القعر اراضی همجوار باشد، بدین معنا که از نظر ارتفاع، از زمین های همسایه، پایین تر باشد، حتما در اصلاح زهکش و سیستم زهکشی مزرعه، تجدید نظر شود تا از بالا آمدن آب زیر زمینی و نشت آن به لایه های فوقانی خاک، پیشگیری بعمل آید.