در حال بارگذاری ویدیو ...

سفر به آرامگاه قوماندان شفیع

۱۲۱ بازدید
محمدعلی
محمدعلی

قمندان شفیع یکی از چهره های نامدار وماندگار است که جسارتها ومهارتهای فردی او برای دفاع از آرمانهای مردمش، نام اورا درلیست قهرمانان سه سال مقاومت غرب کابل ومقاومت های بعد ازآن به ثبت رسانده است.
درافغانستان جنگ دایره باطل زندگی است. واین روزهاکه بازهم تاریخ دهه ۷۰ در سرنوشت مردم هزاره درحال تکرار شدن است ضرورت شفیع های قهرمان هم چنان احساس می شود..
Www.afg.blogfa.com

Www.afg.blogfa.com

Www.bamyan.blogsky.com

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال