در حال بارگذاری ویدیو ...

خورده شدن بچه پنگوین

vaghtesobh websitte
vaghtesobh websitte

خورده شدن پنگوئن تازه متولد شده توسط پدرش
در یک باغ وحش در چین تصویری از لحظه خورده شدن پنگوئن تازه متولد شده، توسط پدرش که غذای او را پس زده است به نمایش گذاشته شده.

حادثه نیوز: در یک باغ وحش در چین تصویری از لحظه خورده شدن پنگوئن تازه متولد شده، توسط پدرش که غذای او را پس زده است به نمایش گذاشته شده.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

خورده شدن بچه پنگوین

۱ لایک
۰ نظر

خورده شدن پنگوئن تازه متولد شده توسط پدرش
در یک باغ وحش در چین تصویری از لحظه خورده شدن پنگوئن تازه متولد شده، توسط پدرش که غذای او را پس زده است به نمایش گذاشته شده.

حادثه نیوز: در یک باغ وحش در چین تصویری از لحظه خورده شدن پنگوئن تازه متولد شده، توسط پدرش که غذای او را پس زده است به نمایش گذاشته شده.