Skip to main content
استعلام خلافی خودرو
۶۳ بازدید

ویدیوی بازسازی نبرد حران میان سپهبد سورنای اشکانی و کراسوس از کنسول های سه گانه روم

خلیج همیشگی فارس
خلیج همیشگی فارس
منتشر شده در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

این ویدیوی باز سازی نبرد حرانه که سورنا سپهبد شجاع ایران توانست ارتش قدرتمند روم به فرماندهی کراسوس و پسرش رو شکست بده و در این جنگ کراسوس کشته شد !