در حال بارگذاری ویدیو ...

مجموعه انیمیشن بل بشو - سد کرج خالی شد

بل بشو
بل بشو

مصرف بهینه آب در میان همسایه هایی که کنتور مشترک دارند و هزینه های مصرفی بین همه ی همسایه ها تقسیم میشود امری ضروری می باشد.

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال