Skip to main content
تک بلیط
۳۵۰ بازدید

  • حسین ترابی

گل زیبا وجالب در این بازی

حسین ترابی
حسین ترابی
منتشر شده در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۳

در این بازی با وجود دربازبان ویکی از بازیکنان گل جالب زده می شود.
کانال ما:http://www.namasha.com/sky
سایت ما:WwW.sky.ts7.ir