Skip to main content
۳۴۴ بازدید

  • حسین ترابی

گل زیبا وجالب در این بازی

حسین ترابی
حسین ترابی
منتشر شده در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۳

در این بازی با وجود دربازبان ویکی از بازیکنان گل جالب زده می شود.
کانال ما:http://www.namasha.com/sky
سایت ما:WwW.sky.ts7.ir