در حال بارگذاری ویدیو ...

تقلید یوسانگ از سان و سونگهوا Ateez Yeosang immitating san and seonghwa

Lu.shayla
Lu.shayla

سان پسرم خجالت نمیکشی شرم بر تو اصن تسبیح من کوو

پ.ن : اگه نمیشناسیدشون
یوسانگ اونی که بلند گو دادن دستش
سونگهوا اونی که ژاکت چرم داره
سان اونی که پیرهن مشکی با خطای سفید داره

پ.ن۲ : بنده الان اِیتینی تشریف دارم
ایتینی=فن اِیتیز
ایتیز= گروهی که باید استن کنیدد
برید ماما رای بدین پسرام لایق روکی سالنن

نظرات (۳)

Loading...

توضیحات

تقلید یوسانگ از سان و سونگهوا Ateez Yeosang immitating san and seonghwa

۲۸ لایک
۳ نظر

سان پسرم خجالت نمیکشی شرم بر تو اصن تسبیح من کوو

پ.ن : اگه نمیشناسیدشون
یوسانگ اونی که بلند گو دادن دستش
سونگهوا اونی که ژاکت چرم داره
سان اونی که پیرهن مشکی با خطای سفید داره

پ.ن۲ : بنده الان اِیتینی تشریف دارم
ایتینی=فن اِیتیز
ایتیز= گروهی که باید استن کنیدد
برید ماما رای بدین پسرام لایق روکی سالنن

سرگرمی و طنز