Skip to main content
۱۱۱ بازدید

تابلوی راهنما رانندگان را به کجا هدایت کرد که با یک تصادف، از زندگی خداحافظی کردند؟

پایگاه خبری گلونی
کانال تایید شده پایگاه خبری گلونی
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷

جزو عجایب است که یک تابلوی راهنما، انقدر مرگبار باشد. تابلوی راهنما رانندگان را به کجا هدایت کرد که با یک تصادف، از زندگی خداحافظی کردند؟