در حال بارگذاری ویدیو ...

صندل طبی

ادونس کلینیک
ادونس کلینیک

صندل طبی زنانه در واقع نوعی کفش است که بندی در پشت آن قرار گرفته است و باعث راحتی در پوشیدن و راه رفتن می شوند.صندل های طبی بیشتر روباز هستند اما بعضی هم در بازار وجود دارد که جلوی آن ها بسته است.این مدل کفش بیشتر در تابستان استفاده می شود.

https://www.advancedclinic.ir/home/productdetails/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%BE%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

صندل طبی

۰ لایک
۰ نظر

صندل طبی زنانه در واقع نوعی کفش است که بندی در پشت آن قرار گرفته است و باعث راحتی در پوشیدن و راه رفتن می شوند.صندل های طبی بیشتر روباز هستند اما بعضی هم در بازار وجود دارد که جلوی آن ها بسته است.این مدل کفش بیشتر در تابستان استفاده می شود.

https://www.advancedclinic.ir/home/productdetails/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%BE%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F

علم و فن آوری