Skip to main content
زولا
۹۶,۷۱۸ بازدید

  • 00:00
  • Kurt
  • suzan ...
  • ...hellish◇
  • احسان
  • I LOVE YOU ROSE(nargess)

عظمت جهان از نگاه ناسا ...

تا حالا فکر کردید ما در کجای این جهان هستیم...تا چه اندازه دنیای اطراف ما بزرگ است؟
با دیدن این ویدیو پی به عظمت هستی ببرید و حیرت زده شوید....