در حال بارگذاری ویدیو ...

معرفی بازی فکری رکب

۸۸ بازدید
دوزتوی
دوزتوی

در بازی فکری کارتی رکب شما در در دورانی قرار گرفته اید که قلمرو شاهنشاهی به استان هایی خود مختار تقسیم شده است. سرداران از گوشه و کنار این سرزمین پهناور، سودای کشورگشایی های بیشمار دارند و به همین دلیل لشگریانشان را برای تصرف شهرها به حرکت درآورده اند. حال شما وظیفه دارید با مهارت و شجاعتی مثال زدنی بجنگید و با به کارگیری تدبیر و سیاست درست، تعیین استراتژی هدفمند و حتی بهره گیری از عنصر مکر و حیله به حریفان رکب بزنید.

https://dooztoy.com

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال