Skip to main content
۵۸ بازدید

متاسفانه شورای نگهبان، مبانی فکری کاندیداها را چندان بررسی نمی کند

پایگاه خبری نیک رو
کانال تایید شده پایگاه خبری نیک رو
منتشر شده در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۸

سردار محمدعلی جمعفری: متاسفانه شورای نگهبان، مبانی فکری کاندیداها را چندان بررسی نمی کند
www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو :
▫️مبانی فکری کاندیداها باید با مبانی نظام تطبیق داشته باشد؛ همه کشورها اینطور است