Skip to main content
نماوا
۴۶ بازدید

زندگیت را طلاق نده

منِ پنهان - احمد رضا نصیری
منِ پنهان - احمد رضا نصیری
منتشر شده در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۸

سلام
متأسفانه در جامعه ما و شاید خیلی از جوامع بشری ، معضل طلاق و متارکه ، گریبانگیر اکثر خانواده ها شده است . یکی از مهمترین دلایل این امر این است که ما هرکدام به تنهایی درابتدا زندگی را طلاق میدهیم و بعد دیگران را !!!!
وقتی نتوانیم درست زندگی کنیم ، نعمات زندگی ، فرصت های موجود ، تهدیدات واقعی و شرایط استفاده درست از زندگی و عمر را ندانیم ، قطعاً یکی پس از دیگری بهترین های زندگی و عمر را از دست خواهیم داد .
سئوال : حال و روز زندگیت چطوره ؟ هنوز طلاقش ندادی ؟ زندگی را میگم !