در حال بارگذاری ویدیو ...

معرفی محصولات نانوسان

۰ نظر گزارش تخلف
لادن
لادن

<figure id="attachment_27480" class="wp-caption aligncenter" aria-describedby="caption-attachment-27480"><figcaption id="caption-attachment-27480" class="wp-caption-text">نانو تکنولوژی</figcaption></figure>
</div>
<div></div>
<div><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C"><strong>فناوری نانو</strong> </a>موج چهارم انقلاب صنعتی، پدیده‌ای عظیم است که در تمامی گرایشات علمی راه یافته واز فناوریهای نوینی است که با سرعت هرچه تمام تر در حال توسعه می‌باشد. از ابتدای دهه ۱۹۸۰ میلادی گستره طراحی و ساخت ساختمانها هر روزه شاهد نوآوری‌های جدیدی در زمینه مصالح کارآراتر و پربازده ترمقاومت، شکل پذیری، دوام و توانایی بیشتر نسبت به مصالح سنتی است.</div>
<div></div>
<div>نانوفناوری یک دانش به شدت میان‌رشته‌ای ا%

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

معرفی محصولات نانوسان

0 لایک
0 کامنت

<figure id="attachment_27480" class="wp-caption aligncenter" aria-describedby="caption-attachment-27480"><figcaption id="caption-attachment-27480" class="wp-caption-text">نانو تکنولوژی</figcaption></figure>
</div>
<div></div>
<div><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C"><strong>فناوری نانو</strong> </a>موج چهارم انقلاب صنعتی، پدیده‌ای عظیم است که در تمامی گرایشات علمی راه یافته واز فناوریهای نوینی است که با سرعت هرچه تمام تر در حال توسعه می‌باشد. از ابتدای دهه ۱۹۸۰ میلادی گستره طراحی و ساخت ساختمانها هر روزه شاهد نوآوری‌های جدیدی در زمینه مصالح کارآراتر و پربازده ترمقاومت، شکل پذیری، دوام و توانایی بیشتر نسبت به مصالح سنتی است.</div>
<div></div>
<div>نانوفناوری یک دانش به شدت میان‌رشته‌ای ا%