Skip to main content
بلک میرور
۱۳۸ بازدید

  • کمیته امداد البرز

ازدواج سالانه 1400 نوعروس البرزی با حمایت کمیته امداد

کمیته امداد البرز
کمیته امداد البرز
منتشر شده در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۷

سالانه 1400 نوعروس البرزی با حمایت کمیته امداد و خیران به خانه بخت میروند

تامین 64 درصد کمک جهیزیه محرومان از صدقات البرزی ها