در حال بارگذاری ویدیو ...

کارتون بامزه خرگوش های آفتابی | پرش

Nikartoonz
Nikartoonz

بچه ها می توانند غیر واقعی ترین و خارق العاده ترین موجودات را در ذهن خود بیابند. سایه ها تاریک و تاریک دیده می شوند، در حالی که پرتوهای خورشید با نور و شادی همراه است و می تواند تصاویر خنده دار ایجاد کند. اگر این خیالات زنده می شد چه؟ چه می شد اگر آنها می توانستند از زیر نور خورشید بپرند؟

Sunny Bunnies پنج توپ نورانی هستند که می توانند در هر جایی که منبع نور وجود دارد ظاهر شوند. چه نور خورشید باشد و چه مهتاب، آنها هر جا که می روند سرگرمی و شادی به ارمغان می آورند. با این حال، هر بار که آنها ظاهر می شوند، اعمال آنها تبدیل به یک بازی شیطانی می شود. گاهی اوقات بیش از حد شیطنت.

در هر قسمت، Sunny Bunnies در یک مکان متفاوت ظاهر می شوند: یک سیرک، یک استادیوم، یک چرخ و فلک، یک پارک، یک صحنه… آنها بلافاصله شروع به بررسی محیط اطراف خود می کنند و آن زمان است که سرگرمی و شیطنت شروع می شود! در پایان هر قسمت، خنده با مجموعه ای از بلوپرها ادامه می یابد.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

کارتون بامزه خرگوش های آفتابی | پرش

۲ لایک
۰ نظر

بچه ها می توانند غیر واقعی ترین و خارق العاده ترین موجودات را در ذهن خود بیابند. سایه ها تاریک و تاریک دیده می شوند، در حالی که پرتوهای خورشید با نور و شادی همراه است و می تواند تصاویر خنده دار ایجاد کند. اگر این خیالات زنده می شد چه؟ چه می شد اگر آنها می توانستند از زیر نور خورشید بپرند؟

Sunny Bunnies پنج توپ نورانی هستند که می توانند در هر جایی که منبع نور وجود دارد ظاهر شوند. چه نور خورشید باشد و چه مهتاب، آنها هر جا که می روند سرگرمی و شادی به ارمغان می آورند. با این حال، هر بار که آنها ظاهر می شوند، اعمال آنها تبدیل به یک بازی شیطانی می شود. گاهی اوقات بیش از حد شیطنت.

در هر قسمت، Sunny Bunnies در یک مکان متفاوت ظاهر می شوند: یک سیرک، یک استادیوم، یک چرخ و فلک، یک پارک، یک صحنه… آنها بلافاصله شروع به بررسی محیط اطراف خود می کنند و آن زمان است که سرگرمی و شیطنت شروع می شود! در پایان هر قسمت، خنده با مجموعه ای از بلوپرها ادامه می یابد.

کارتون و انیمیشن