Skip to main content
۶۲ بازدید

روغن پالم یا وایتکس در شیرها؟!

پایگاه خبری نیک رو
کانال تایید شده پایگاه خبری نیک رو
منتشر شده در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۹۸

"بهادر حاجی محمدی" بازررس انجمن بهداشت و ایمنی مواد غذایی:
جای روغن پالم و وایتکس باید نگران ذرت های آلوده باشیم.
باید نگران سم های کشنده داخل شیر باشیم.
www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو :