در حال بارگذاری ویدیو ...

کاهش خطرات خشکسالی_مشاوره واتساپ09130713048_سبزینه مارال یزد

سبزینه مارال - تولید کودهای کشاورزی _ مشاوره واتساپ۰۹۱۳۸۵۱۱۹۹۷

۱- تا حد امکان آبیاری باغات را در ساعات اولیه صبح یا هنگام غروب آفتاب انجام دهید.

۲- جهت افزایش مقاومت گیاه به کم آبی از کودهای شیمیایی مناسب مانند کود پتاسیم استفاده نمایید.

کارخانجات سبزینه مارال

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

کاهش خطرات خشکسالی_مشاوره واتساپ09130713048_سبزینه مارال یزد

۰ لایک
۰ نظر

۱- تا حد امکان آبیاری باغات را در ساعات اولیه صبح یا هنگام غروب آفتاب انجام دهید.

۲- جهت افزایش مقاومت گیاه به کم آبی از کودهای شیمیایی مناسب مانند کود پتاسیم استفاده نمایید.

کارخانجات سبزینه مارال