Skip to main content
شهر فرش
۴۹ بازدید

آینده آموزش پزشکی

usefrostami
usefrostami
منتشر شده در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۹۷

در این ویدیوی بسیار جالب خواهید دید که سیستم آینده آموزشی دنیا در همه رشته ها مخصوصا رشته های پزشکی به به قدری پیشرفت خواهد کرد که شما توسط فناوری و تکنولوژی های ابداع شده می توانید مطالعات و بررسی و حتی در مواردی نتیجه های قبل از اجرایی انواع جراحی ها و تاثیرات آن را مشاهده نمایید که این فناروی کمک بسیار فراوانی برای کاهش خطای انسانی به ارمغان خواهد آورد. ادامه ویدیوهای خلاقیت و تکنولوژی را در سایت ur7.ir مشاهده نمایید