Skip to main content
تک بلیط
۸۶ بازدید

اصالت لر(کلیپ حماسی) ،اصالت چیست...؟؟

reza
reza
منتشر شده در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۸

اصالت لر(کلیپ حماسی) ،اصالت چیست...؟؟
اصالت یعنی فتح تهران اصالت یعنی شکست محمود افغان ...................ما لرها را می خواهند در تاریخ دفن کنند امت نمی دانند ما خود تاریخیم