در حال بارگذاری ویدیو ...

ویدئویی از بداخلاق‌ترین گربه جهان!

vaghtesobh websitte
vaghtesobh websitte

گربه‌های پالاس کوتاه‌ترین پاها را در بین گربه‌ها دارند که حمله به موقع به طعمه را تا حدودی دشوار می‌کند.

به گزارش وقت صبح، این جانور تقریباً کمی بزرگتر از اندازه یک گربه خانگی است و دارای حدود ۶۰ سانتی‌متر طول و به‌طور متوسط ۳٫۶ کیلوگرم وزن است. این گربه شکل‌های گوناگونی دارد که آن را از دیگر گربه‌سانان متمایز می‌سازد.

گربه‌های پالاس کوتاه‌ترین پاها را در بین گربه‌ها دارند که حمله به موقع به طعمه را تا حدودی دشوار می‌کند.

این جانور تقریباً کمی بزرگتر از اندازه یک گربه خانگی است و دارای حدود ۶۰ سانتی متر طول و به طور متوسط ۳٫۶ کیلوگرم وزن است.

این گربه شکل‌های گوناگونی دارد که آن را از دیگر گربه سانان متمایز می‌سازد. چشمان گرد این جانور، برجسته‌ترین ویژگی‌اش به شمار می‌آید. پاهایش کوتاه هستند، سرین‌اش نسبتاً بزرگ است و موهایش بلند و انبوه هستند.

منبع: فرارو

نظرات (۱)

Loading...

توضیحات

ویدئویی از بداخلاق‌ترین گربه جهان!

۵ لایک
۱ نظر

گربه‌های پالاس کوتاه‌ترین پاها را در بین گربه‌ها دارند که حمله به موقع به طعمه را تا حدودی دشوار می‌کند.

به گزارش وقت صبح، این جانور تقریباً کمی بزرگتر از اندازه یک گربه خانگی است و دارای حدود ۶۰ سانتی‌متر طول و به‌طور متوسط ۳٫۶ کیلوگرم وزن است. این گربه شکل‌های گوناگونی دارد که آن را از دیگر گربه‌سانان متمایز می‌سازد.

گربه‌های پالاس کوتاه‌ترین پاها را در بین گربه‌ها دارند که حمله به موقع به طعمه را تا حدودی دشوار می‌کند.

این جانور تقریباً کمی بزرگتر از اندازه یک گربه خانگی است و دارای حدود ۶۰ سانتی متر طول و به طور متوسط ۳٫۶ کیلوگرم وزن است.

این گربه شکل‌های گوناگونی دارد که آن را از دیگر گربه سانان متمایز می‌سازد. چشمان گرد این جانور، برجسته‌ترین ویژگی‌اش به شمار می‌آید. پاهایش کوتاه هستند، سرین‌اش نسبتاً بزرگ است و موهایش بلند و انبوه هستند.

منبع: فرارو

حیوانات و طبیعت