Skip to main content
۱۳۱ بازدید

مجموعه انیمیشن گاگولا - کاریابی

Klipix | کلیپیکس
Klipix | کلیپیکس
منتشر شده در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۹۸

این روزها دیگر شایسته سالاری برای انتخاب افراد برای مشاغل مختلف معنایی ندارد و افراد با واسطه و پارتی بازی و سفارش استخدام میشوند مثل اشخاصی که در جامعه به ژن خوب معروف شده اند