در حال بارگذاری ویدیو ...

تخریب بریکس توسط اینترنشنال به دلیل زمزمه عضویت ایران در آن

آتش به اختیار
آتش به اختیار

وقتی اینترنشنال چشم دیدن توسعه روابط ایران را ندارد؛ تخریب بریکس به دلیل زمزمه عضویت ایران در آن!

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

تخریب بریکس توسط اینترنشنال به دلیل زمزمه عضویت ایران در آن

۰ لایک
۰ نظر

وقتی اینترنشنال چشم دیدن توسعه روابط ایران را ندارد؛ تخریب بریکس به دلیل زمزمه عضویت ایران در آن!

اخبار و سیاست