Skip to main content
نماوا
۵۱ بازدید

دو سوم واحد‌های مسکن مهر در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به مردم تحویل داده شد

داریوش
داریوش
منتشر شده در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۷