Skip to main content
هواوی
۳۴ بازدید

نماهنگ گویلوم ایستیر سنی زهرا بالاسی

مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی
مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

«نماهنگ گویلوم ایستیر سنی زهرا بالاسی»
« با اشعار و دکلمه: استاد غلامی سرای »
«کاری از: مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی»
https://t.me/shahidjodeiri