در حال بارگذاری ویدیو ...

فهرست بها مکانیک 1401

sevda_edu
sevda_edu

پایه انجام معامله در انجام طرح‌های عمرانی قیمت‌هایی است که به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه توسط سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی در قالب فهرست بها‌ سالانه تهیه و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می شود و مطابق تبصره ۱ ماده ۸۰ قانون محاسبات عمومی مبنای تهیه برآورد اولیه می گردد.

https://sevdaa.ir/product/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%a7-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3-2/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

فهرست بها مکانیک 1401

۰ لایک
۰ نظر

پایه انجام معامله در انجام طرح‌های عمرانی قیمت‌هایی است که به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه توسط سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی در قالب فهرست بها‌ سالانه تهیه و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می شود و مطابق تبصره ۱ ماده ۸۰ قانون محاسبات عمومی مبنای تهیه برآورد اولیه می گردد.

https://sevdaa.ir/product/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%a7-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3-2/

آموزش